Sammanfattning av programsamrådet

Planprogrammet för Eriksberg och Ekebydalen var på samråd under tiden 15 december 2016 till 15 mars 2017.

Under samrådstiden hölls ett informationsmöte i form av ett öppet hus i Eriksbergsskolans aula och matsal, måndagen den 23 januari. Mötet innehöll tre korta informationsföreläsningar mellan 16.00 och 20.30 i syfte att sammanfatta förslaget. Besökarna fick också möjlighet att ställa frågor till kommunens tjänstemän i matsalen. Tillfället var mycket välbesökt. Uppskattningsvis kom cirka 600 besökare.

Under samrådet lämnades över 400 skriftliga yttranden in från personer och remissinstanser. Av dessa kom drygt 370 från privatpersoner.

16 november 2017