Ny bro över Fyrisån

Kommunen planerar att bygga en ny öppningsbar bro (Tullgarnsbron) över Fyrisån för bil-, cykel- och gångtrafik. Bron ska ligga i höjd med Kungsängsesplanaden och förväntas minska trängsel- och miljöproblematiken vid Islandsbron.

Den planerade bron över Fyrisån. Illustration från &Rundquist

Trafiken i innerstaden ökar i takt med att det tillkommer nya bostäder och verksamheter i Kungsängen och centrum. För att minska trängseln och belastningen vid Islandsbron planerar kommunen att bygga en ny öppningsbar bro för bil-, cykel- och gångtrafik.

För att det ska gå lätt att ta sig från bron till befintliga vägar bygger vi om området där Ulleråkersvägens ansluter till Sjukhusvägen på åns västra sida. 

Kommunen arbetar med en ny detaljplan för byggnationen som omfattar vägen från Sjukhusvägen över Fyrisån via Kungsängsesplanaden fram till Kungsgatan.

Nästa steg i planarbetet är att genomföra en granskning av detaljplanen under våren 2018.

Bron på kvällstid. Illustration av &Rundquist 

Tidsplan 

Detaljplanen var ute på samråd 2014.1 juni 2017 beslutade Länsstyrelsen om att lämna dispens från vattenskyddsföreskrifterna i området så att kommunen kan genomföra schakt- och grundläggningsarbeten för bron. 

Läs Länsstyrelsens beslut om dispens från vattenskyddsföreskrifterna (PDF, 2 MB)

Planerad byggstart: 2019/2020. Bygget pågår troligen fram till och med 2022.

15 februari 2018