Utemiljön med park

Platsen mellan byggnaden och perrongen blir en naturlig mötesplats för såväl tillresta som Uppsalabor och den ska utformas så att den är tillgänglig för alla.

Nattbild Juvelen

Platsen karaktäriseras av den stora trappan som förbinder Strandbodgatan med den nya torgytan. Målet är en välkomnande torgyta med grönskande inslag. Växterna förmedlar enkelhet och elegans inspirerad av den Uppländska naturen.

Juvelens utemiljö förses med effektfull belysning där växter och material framhävs och ger platsen stora kvaliteter även under kvällen och under årets mörka månader. Ljuset bidrar också till en trygg och lättorienterad plats.

Läs mer i programhandling för gestaltningen av den allmänna platsmarken i anslutning till Juvelen (PDF, 13 MB)

För att kunna anlägga torgytan vid Strandbodgatan så måste grundvatten tillfälligt ledas bort, på samma sätt som när Trafikverket byggde Strandbodgatans viadukt under järnvägen.

29 augusti 2017