Råbyvägen

Utvecklingen av området längs Råbyvägen fortsätter. Här skapar vi plats för nytt stadsliv med bostäder, service och mötesplatser.

I översiktsplanen pekar kommunen ut Råbyvägen som ett stadsstråk och viktig kollektivtrafiklinje. Stadsstråken ska få en innerstadskaraktär med fler handels- och besöksfunktioner. Kollektivtrafiken ska också få fler avgångar i området.

Säkrare trafikmiljö

Vi prioriterar att skapa en attraktivare och säkrare stadsmiljö för de som väljer att gå, cykla eller åka med kollektivtrafiken i området. Vi har bland annat

  • smalnat av vägen vid hållplatsen och övergångstället mellan Bureusgatan och Karlfeldtsgatan
  • skapat en lugn och säker trafikmiljö mellan Bureusgatan och Tycho Hedéns väg.

Tidsplan

Nu byggs 400 nya bostäder utmed Thunmansgatan och 900 bostäder utmed Bruno Liljeforsgatan.

Vid von Bahrska häcken, nära Gränby sportfält, finns planer för tre punkthus:

  • två med sexton våningar
  • ett med åtta våningar.

I området mellan Bureusgatan och Karlfeldtsgatan bygger vi ett nytt torg. Även i korsningen Vattholmavägen/Råbyvägen planeras för ett nytt torg i samband med stadsutveckling på och intill bensinmackstomten. Den fortsatta utvecklingen av gator och bostäder i Råbyvägen pågår i flera år framåt.

4 januari 2018