Etapp 2

Etapp 2 ligger i det nordöstra området i Rosendal, mellan Gerd Eneqvists gata i norr och Betty Petterssons gata i söder. I öster gränsar området till skogen längs med Dag Hammarskjölds väg och i väster finns huvudgatan, Torgny Segerstedts allé, som går genom hela Rosendal.

Gator klara för byggtrafik 

Gatorna i norra delen av etapp 2 byggs under sommaren 2017 och är klara för byggtrafik i augusti. I den södra delen är gatorna klara i september. Samtliga gator i etapp 2 är då redo att ta emot tung byggtrafik.

Byggstart sommaren 2017

I etappen finns totalt 16 tomter. Under hösten 2017 startar cirka fem till tio byggherrar sina projekt i området.

Alla bostadsbyggen i etapp 2 är flerbostadshus. Totalt kommer ungefär 1600 lägenheter byggas i etappen. Hälften av lägenheterna är bostadsrätter med försäljningsstart under våren 2017 och hälften är hyresrätter.

Kommunen planerar också att bygga en förskola med sex avdelningar på tomten som ligger i den sydöstra delen av området. Förskolan ska vara färdig i september 2019.

I slutet av 2017 kommer det att pågå arbeten i huvuddelen av hela området. Första inflyttning blir vårterminen 2019.

Bensinstationen försvinner

Bensinstationen i nordöstra hörnet av Rosendal har rivits under sommaren. På den marken byggs istället ett av Rosendals tre parkeringshus.

10 augusti 2017