Flygfilmer

Se hur stadshuset byggs om genom att titta på flygfilmer från området.

2017

3 december

19 december 2017