Montering av plank

Vecka 51 börjar ett plank monteras runt stadshuset. Inom kort ska också arbetsbodar ställas upp. Det gör att framkomligheten runt stadshuset blir något sämre.

Trottoaren på Kungsgatans östra sida längs med huset stängs av. Den fil som ligger närmast huset är till viss del avstängd, men det går fortfarande att passera och svänga ner under Vaksalaviadukten. Det blir också ett betydligt smalare utrymme för gående på trottoaren längs Vaksalagatan.

Transporter med byggmaterial kommer att börja åka till och från stadshuset vilket medför buller och damm.

Ett plank monteras runt stadshuset

En del av Kungsgatan stängs av Trottoaren längs Vaksalagatan blir smalare

19 december 2017