Eriksberg och Ekebydalen

Visionsbild Eriksberg och Ekebydalen

Stadsdelen Eriksberg är belägen cirka 3 kilometer från centrala Uppsala och i direkt anslutning till naturreservaten Stadsskogen och Hågadalen. Norr om Eriksberg ligger Ekebydalen.

Staden växer och det finns ett stort behov av fler bostäder i Uppsala. En utveckling av Eriksberg kan bidra till att fler får möjlighet att bo i ett attraktivt läge, nära staden och nära naturen.

I början av 2015 beslutade kommunen att ta fram ett planprogram för Eriksberg och Ekebydalen. Planprogrammet ska visa på hur Eriksberg kan utvecklas med ny bebyggelse, hur stadsdelens parker, platser och gator kan utvecklas samt hur offentlig service, till exempel förskolor, kan säkerställas. Den obebyggda Ekebydalen ska utvecklas som rekreationsområde.

Här kan du se en karta över områdets utbredning

Aktuellt

 • Granskning av detaljplan vid Blodstensvägen

  Vid sitt sammanträde 27 juni beslutade plan- och byggnadsnämnden att ställa ut en detaljplan vid Blodstensvägen på ny granskning under hösten 2017. Samtidigt pågår ett parallellt arbete med att bearbeta ...
  6 juli 2017
 • Samrådsförslaget har engagerat många

  Den 15 mars avslutades samrådstiden för förslaget till planprogram för Eriksberg och Ekebydalen. Förslaget har engagerat många, totalt har över 400 yttranden kommit in.
  16 mars 2017
 • Samrådstiden för planprogrammet förlängs

  Kommunen har beslutat att förlänga samrådstiden för förslaget till planprogram för Eriksberg och Ekebydalen till 15 mars.
  10 februari 2017